Frans Josef Peterson
Torsdag 27 maj 2010
kl 19

I samband med utställningen Breaking Point: Kathryn Bigelow’s Life in Art som spårar den Oscarsbelönade filmregissören Kathryn Bigelows närvaro på konstscenen i New York under 70-talet och hennes samarbeten med Lawrence Weiner, Art & Language, Richard Serra, Sylvère Lotringer m fl. bjuder Signal in till en kväll om det redaktionella arbetets estetik.

Redaktören är både hantlangare och förman. På en gång underkastad ett beting och med uppgift att övervaka produktionsfältet i dess helhet. Redaktören är en auktoritet, en kontrollerande instans, ständigt upptagen med att undergräva sin egen position. Ständigt i färd med att motivera sina handlingar som svarande mot ett högre syfte. En sårbar position som påfallande ofta verkar vid randen till det totala sammanbrottet.

Frans Josef Petersson (Aftonbladet, OEI) kommer prata om det redaktionella arbetets estetik och potentialer som konstnärlig metod.