Center
för samtidskonst

The Work of Art: Value in Creative Careers

The Work of Art: Value in Creative Careers

Alison Gerber
Torsdag 26 oktober 2017
kl 19

Konstnärer finns överallt, från de välkända konstnärerna som visas på MoMA till lokala förmågor som hoppas få ställa ut på det lokala caféet. De fotas på vernissager i New York och Los Angeles, försöker överleva… »

Pier Paolo Pasolini. Den heliga kroppen

Pier Paolo Pasolini. Den heliga kroppen

Lars Gustaf Andersson
Torsdag 24 november 2016
kl 19

I allhelgonahelgen 2015 firades ett dystert jubileum; 40-årsdagen av mordet på den italienske filmaren och författaren Pier Paolo Pasolini.

Med utgångspunkt i Studies on Pasolini’s portrait, 2015 av Ilias Papailiakis presenteras Pasolini av Lars… »

Slavar och fria svarta i domstolen på svenska Saint Barthélemy

Slavar och fria svarta i domstolen på svenska Saint Barthélemy

Fredrik Thomasson
Onsdag 15 juni 2016
kl 19

Sverige blev en slavnation genom övertagandet av den karibiska ön Saint Barthélemy 1785. Träldomen avskaffades 1335 och eftersom det inte fanns någon svensk lag som reglerade ett slavsamhälle infördes på ön 1787 en version av… »

Bilden och maskinen: en kulturstudie i samtida former av perception

Bilden och maskinen: en kulturstudie i samtida former av perception

Lila Lee-Morrison
Torsdag 7 april 2016
kl 19

Vår tids användning av ett maskinellt seende inbegriper ofta processer som skymmer den mänskliga perceptionen, antingen genom byråkratiska rutiner för att mörka information som i fallet med drönarkrigföring eller genom matematiska abstraktioner av perceptuella algoritmer… »

Då och nu. Vi och dom.

Då och nu. Vi och dom.

Christina Zetterlund
Tisdag 27 oktober 2015
kl 19

I samband med Allison Smiths utställning The Fort kommer Christina Zetterlund, med utgångspunkt i hantverk, diskutera att historien aldrig är neutral. I en tid när vissa krafter önskar vrida tillbaka klockan genom att åberopa kulturella,… »

Pilgrimsstaden

Pilgrimsstaden

Hans Carlsson
Onsdag 10 juni 2015
kl 19

En föreläsning om framåt- och bakåtrörelser i Malmö. Zygmunt Bauman menar i sin essä Från Pilgrim till Turist att det moderna subjektets föreställning om en påverkbar framtid uppvisar likheter med pilgrimens tro på vandringen som… »

Tankar kring ljudlandskapet förr och nu

Tankar kring ljudlandskapet förr och nu

Cajsa S. Lund
Tisdag 8 april 2014
kl 19

I vår tid – i det moderna samhället – hörs nästan ständigt ljud. I forntiden fanns det mer av tystnad. I vår tid kommer de flesta ljud från människornas apparater och maskiner. I forntiden… »

Sveriges Allmänna Konstförening- 180 år!

Sveriges Allmänna Konstförening- 180 år!

Jennie Fahlström
Onsdag 18 januari 2012
kl 19

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta och största konstförening grundad 1832 med medlemmar över hela landet. Verksamhet är ideell och har två syften: att stödja svensk samtidskonst genom inköp av verk och att fördjupa… »

Anakronismen: Mot den historiska manin

Anakronismen: Mot den historiska manin

Sara Edenheim
Torsdag 8 december 2011
kl 19

Sara Edenheims bok Anakronismen: Mot den historiska manin är en uppgörelse med något som alltid tas för givet, allas vårt behov av historia. Varför vänder vi oss till historien för att få svar på samtidens… »

Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik

Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik

Anders Hellström
Fredag 3 december 2010
kl 18

I boken Vi är de goda undersöker statsvetaren Anders Hellström SD:s roll och position i svensk politik och debatt. Till skillnad från de som utmålar partiet som en avvikelse i svensk politik och historia, argumenterar… »