Beatriz Santiago Muñoz, Emil Westman Hertz och sånger av María Sabina

28 april–18 juni 2017
Vernissage fredag 28 april kl 19-21

Samlade vid tröskeln, skyddade av en rad stavar: soldater, resande, helbrägdagörare, de tillfrisknande och de sjuka. På ena sidan, ett dunkel. På andra sidan, avlägsna berg.

Åskan skallrar och alla riktningar kastas om. Visselpipan blir en virvelvind, blir ett hjul, blir en trollstav. En stav som tillkallar motsatser.

Änglar basunerar kunskaper från djupt inne i märgen – som sjungs och sugs ut och ges som offergåvor av ris. Cellulära historier möter kadmium och bly; huggtänder möts med hov och skal; hud möts med tagg.

Ekfolk, Regnfolk, Myrfolk. Hund- och Svampfolk. Inte desamma, men heller inte obesläktade. Öron som lyssnar till varandras tal, sår som formas för att vittna.

Som blommor på slagfältet med uppslitna syner från sitt hjärta, skall siarna förbli, ej avskräckta.

with wounds of clarity / with wounds of dust för samman arbeten av filmskaparen Beatriz Santiago Muñoz (1972, Puerto Rico), skulptören Emil Westman Hertz (1978-2016, Danmark) och curandera (eller healer) María Sabina (1894-1985, Mexiko) om de bräckliga och porösa gränserna mellan mänskliga och icke-mänskliga världar.