Onsdag 14 december 2011
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är konstnären och genusvetaren Lo Hillarp samt förläggaren och arrangören Per Bergström från Rámus förlag och Stanza. Programmet består av ca 2 x 45 minuter material och kan innehålla allt från konst, film, dans och litteratur till musik.