Center
för samtidskonst

Leif Holmstrand och Charlotte Walentin

Leif Holmstrand och Charlotte Walentin

Onsdag 11 december 2013
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är konstnärerna Leif Holmstrand och Charlotte Walentin. Programmet… »

Joel Odebrant och Imri Sandström

Joel Odebrant och Imri Sandström

Onsdag 20 februari 2013
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är Joel Odebrant, konstvetare och diversearbetare i kultur, och Imri Sandström, interdisciplinär… »

Isabell Dahlberg och Karolina Erlingsson

Isabell Dahlberg och Karolina Erlingsson

Onsdag 21 mars 2012
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är konstnären Karolina Erlingsson och Isabell Dahlberg som skriver & spelar musik i… »

Per Bergström och Lo Hillarp

Per Bergström och Lo Hillarp

Onsdag 14 december 2011
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är konstnären och genusvetaren Lo Hillarp samt förläggaren och arrangören Per Bergström… »

Alfredo Pernin och Shirin Sabahi

Alfredo Pernin och Shirin Sabahi

Onsdag 5 oktober 2011
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är konstnärsassistenten, utställningsproducenten och museiteknikern Alfredo Pernin och konstnären Shirin Sabahi, båda… »

Oskar Hallberg och Cindy Lee

Oskar Hallberg och Cindy Lee

Onsdag 4 maj 2011
kl 19

Ubu-Unsdag är programserien där inbjudna gäster presenterar ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubu.com. Kvällens gäster är Oskar Hallberg som misstänks ibland vara musiker, konstvetare, arrangör, biografmaskinist, et cetera och… »

Emil Broomé och Carl Lindh

Emil Broomé och Carl Lindh

Onsdag 9 mars 2011
Kl 19

Välkommen till programserien Ubu-Unsdag där inbjudna gäster får presentera ett personligt urval av material från det största nätbaserade arkivet för konstnärligt avantgardematerial, www.ubuweb.com. UbuWeb är ett oberoende, icke-kommersiellt initiativ som startades 1996 av poeten och professorn… »