Alison Gerber
Torsdag 26 oktober 2017
kl 19

Konstnärer finns överallt, från de välkända konstnärerna som visas på MoMA till lokala förmågor som hoppas få ställa ut på det lokala caféet. De fotas på vernissager i New York och Los Angeles, försöker överleva i snabbt gentrifierade storstäder eller lever ett lugnt liv på landsbygden. Vissa kräver små produktionsarméer av assistenter medan andra tålmodigt undervisar konstkurser på ABF. Alla dessa konstnärer skulle mycket väl kunna ingå i samma utställning; kvaliteten på verken är långt viktigare än utbildning och inkomst för att avgöra vem som räknas som ”riktig” konstnär.

I The Work of Art (Stanford University Press) utforskar sociologen Alison Gerber dessa konstvärldar för att undersöka vad konstnärer är (och inte är), varför de gör vad de gör, och ifall kallet att följa en konstnärlig bana och behovet att tjäna sitt levebröd är så oförenliga med varandra som vi letts att tro. Genom konstnärernas olika berättelser finner Gerber mönster av överensstämmelser och meningsskiljaktigheter som delas av konstnärer oavsett bakgrund och samhällsklass. Alliansen mellan kärlek och pengar har blivit alltmer central i det samtida skapandet för såväl den yrkesverksamma som för hobbykonstnären och fara väntar dem som inte lyckas finna en balans däremellan.

Konstnärernas berättelser är lika mycket del av en konstnärlig praktik som att sätta penseln mot duk eller mejseln mot marmor. Genom att lyfta fram gemensamma nämnare kring hur konstnärer beskriver sitt arbete—de paralleller de drar, de argument de för fram—avslöjar Gerber gemensamma basvärden som konstnärer pekar på när de säger: det jag gör är värt att göra. The Work of Art ställer sig frågan hur vi tillskriver vad vi gör betydelse och visar varför alla dessa samtal om värde betyder så mycket.

Alison Gerber (f. 1979, bor i Malmö) arbetade som konstnär innan hon tog sin Ph.D vid Yale University. Idag är hon forskare vid Sociologiska institutionen på Uppsala universitet där hon skriver om skärningspunkten mellan kultur och samhällsliv; från skatterevisioner till noisemusik.

Föreläsningen hålls på engelska och arrangeras i anslutning till utställningen Hardy Strid: idag, imorron