Jakob Simonson, Patrik Aarnivaara

Katalog för Jakob Simonsons och Patrik Aarnivaaras utställning Synrand på Landskrona konsthall.

Text: Göran Nilsson, Lars-Henrik Ståhl, Sophie Tottie
Utgivningsår: 2009
Språk: Svenska/Engelska
Pris: 100 kr