Center
för samtidskonst

Parallell historia - Skånes konstarenor 1968–2008

Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008

Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008 är en unik kartläggning av de senaste fyrtio årens fria konstliv i Skåne. Boken belyser det fria konstlivets betydelse för en livaktig konstscen och ser närmare på vilka drivkrafter och intressen som påverkar utbudet av arrangörer på konstscenen. Boken… »

Inga undantag

Inga undantag

Ny rapport om samtidskonsthallarnas nyckelroll

Vad är konstens värde och går det att mäta? Mikael Löfgren, författare till rapporten Inga undantag, hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. Samtidskonsten utgör… »

Show and Tell: A Chronicle of Group Material

Show and Tell: A Chronicle of Group Material

Julie Ault (Red.)

Arkivmaterial och texter kring konstnärsgruppen Group Materials projekt mellan åren 1979-1996.

Text: Julie Ault, Tim rollins, Doug Ashford, Sabrina Locks
Förlag: Four Corners Books
Utgivningsår: 2010
Språk: Engelska
Pris: 250 kr

AIDS Timeline

AIDS Timeline

Doug Ashford, Julie Ault, Group Material

AIDS Timeline visades första gången på Berkeley University Art Museum 1989 och är nu återutgiven i bokform.

Text: Doug Ashford, Julie Ault, Group Material
Förlag: Hatje Cantz Verlag
Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Pris: 80 kr

Present Memory

Present Memory

Alejandro Cesarco

Essä av Alejandro Cesarco, utgiven i samband med utställningen Ever Ephemeral: Remembering and Forgetting in the Archive på Signal – Center för samtidskonst, curaterad av Julie Ault.

Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Pris: 20 kr

 

Time Frames: A Conversation

Time Frames: A Conversation

Julie Ault och Andrea Rosen

Ett samtal mellan Julie Ault och Andrea Rosen, utgiven i samband med utställningen Ever Ephemeral: Remembering and Forgetting in the Archive på Signal – Center för samtidskonst, curaterad av Julie Ault.

Utgivningsår: 2011
Språk: Engelska
Pris: 20 kr

Mäuse

Mäuse

Kerstin Cmelka

En bilderbok med fotografier från åren 1983-2011.

Förlag: Merve Verlag Berlin
Utgivningsår: 2012
Pris: 100 kr

Multistability

Multistability

Kerstin Cmelka

Dokumentation från iscensättningar av tidiga performanceverk av VALIE EXPORT.

Text: Shannon Bool
Förlag: Revolver
Utgivningsår: 2006
Språk: Engelska/Tyska
Pris: 150 kr

works walks

works walks

Magnus Thierfelder

Text: Marianna Garin, Mathieu Copeland
Förlag: Sailor Press
Utgivningsår: 2010
Språk: Engelska
Pris: 200 kr

Tape Works

Tape Works

V/A. In Edit Mode Press (Red.)

För detaljerad information se http://www.ineditmode.com/

Förlag: In Edit Mode Press
Utgivningsår: 2009
Språk: Engelska
Pris: 130 kr