Mats Adelman, Deborah Ligorio

23 april–5 juni 2005
Vernissage fredag 23 april kl 19-21

Signal har det stora nöjet att presentera konstnärerna Mats Adelman, Malmö och Deborah Ligorio, Berlin/Milano, i utställningen Strange. Familiar. Places.

Utställningens titel Strange. Familiar. Places. är ord som anspelar på den märkliga känsla som kan uppstå när man befinner sig på en plats man aldrig tidigare besökt, men som ändå på något sätt känns välbekant. Vad baserar vi detta välbekanta på och vad kommer först – de egna upplevelserna eller konstruktionen av hur något är?

I utställningen Strange. Familiar. Places. visar Mats Adelman träskulptur, akvarell, teckning och lavering som tillsammans utgör en egen, men för betraktaren ändå på något sätt välbekant, värld som utspelar sig i naturen och i gränslandskap som industri- och ödetomter. I Adelmans arbete är djuren, kanske främst fåglar, noggrant och detaljrikt återgivna. Omgivningarna och situationerna de sedan presenteras i, har däremot inte samma krav på realism eller tydlighet, utan visar istället på betydelser som kan dra åt det poetiska och sagolika. Detta sagolika är kopplat till en o-verklig, främmande dimension av något vi anser oss känna till väl. Kanske är det naturen så som vi tror oss känna till den, men med aspekter som inte annars uppfattas och som tillhörande en annan värld.

I filmen “Donut to Spiral” (2004) närmar sig Deborah Ligorio landskapet från ett annat håll. På sin färd genom öknen på väg mot Robert Smithsons “Spiral Jetty” i Great Salt Lake åker Ligorio genom ett landskap hon aldrig tidigare vistats i. Trots detta ter sig det okända ovanligt välbekant och det storslagna landskapet är svårt att ta in som verkligt då upplevelsen överskuggas av associationer till miljöer från filmer och dataspel. Färden mot Great Salt Lake blir en slags kartografi över ett landskap som vi redan har bilder, berättelser och minnen av.