Katarina Elvén, Kentaro Hiroki, Sofie Josefsson, Emma Kay, Johan Thurfjell

16 september–30 oktober 2005
Vernissage fredag 16 september kl 19-21

Move Your Past (förflytta ditt förflutna) uppmanar oss till att omformulera och definiera vår historia/historier, men reflekterar även över hur vi ständigt gör detta då vi sorterar om och konstruerar våra personliga minnen. Verken i utställningen visar fram ett förflyttande av ett förflutet, både i en mental och fysisk mening

I Sofie Josefssons arbete lyfts frågor kring ytans och rumslighetens fysiska och psykologiska aspekter. Väggteckningen Rester lämnar spår av ett möjligt förflutet och uppluckringen av rum lämnar betraktaren i en märklig och svårdefinierad situation där vi har svårt att avgöra vad som är verkligt och inte verkligt. Är sprängningen av hennes eget kök ett resultat av en omstörtande situation eller ett kontrollerat kaos? (Tack till Anders Egleus 3D- pre visualisering).

Katarina Elvén arbetar med frågor kring interiör, perception, djup och yta. Genom videoverket Travelling the Surface bygger Elvén upp en konstruerad, tät och sammanhållen bild av en typisk modernistisk arkitektur där betraktaren inte tillåts längre in än till fasadernas yta. Vad som finns på insidan eller åtminstone vilka slags berättelser som varje panorering kan tänkas innefatta eller sakna lämnas åt betraktaren.

I sitt arbete utforskar Johan Thurfjell relationen mellan sig själv, världen runt omkring och vilken roll det personliga kan spela i beskrivningen av historia. I Tillbakablick (som om det varit en övning), 2003, blir minnet av ett avsked vid en flygplats en metafor för en framtida separation.

Emma Kay arbetar med sitt eget minne som utgångspunkt. Med teckning och video har hon återgestaltat de stora berättelserna såsom Bibeln och Världshistorien. Genom att utforska minnets gränser och tillåta sin subjektiva version att bli allmän utmanar Kay den vedertagna historieskrivningen samtidigt som hon lekfullt synliggör klassikernas oantastliga status och för fram möjligheten att våga minnas ”fel”. På Signal visas verket Shakespeare From Memory, 1998, bestående av 26 delar.

På Signal visar Kentaro Hiroki en ny serie blyertsteckningar med titeln Backside of photographs, 2004/2005, där han kopierat/tecknat baksidor av fotografier från tidigt 1900-tal. Fotografierna togs av västerländska upptäcktsresande i Asien, men också av den thailändske kungen Rama V under sin jordenruntresa i början av 1900-talet. I sitt arbete berör Hiroki hur kulturell identitet skapas, återges och förs vidare.