Beata Fransson, Saskia Holmkvist, Simo Rouhiainen

12 februari–20 mars 2005
Vernissage fredag 12 februari kl 19-21

Signal har glädjen att presentera konstnärerna Beata Fransson, Malmö, Saskia Holmkvist, Stockholm och Simo Rouhiainen, Helsingfors, i utställningen Mörklagd 1+2.

Utställningens titel Mörklagd 1+2 anspelar på ordets dubbla betydelse både vad gäller en fysisk mörkläggning, att mörklägga ett rum/en plats, men även på den mer metaforiska betydelsen av att mörklägga en berättelse/en händelse, att gömma undan fakta eller handlingar som ägt rum, att gömma undan dem i glömskans dunkel. 1+2 står för den logiska summeringen, fragment som adderas ihop och bygger upp en större enhet. Men ofta är denna enhet för stor för att greppa i sin helhet. I detta ögonblick blir den logiska summan abstrakt och överstiger vår förståelse.

Genom Beata Franssons Verk för fönster fylls Signals fönster igen. Prylar, bruksföremål och bråte verkar som ett skydd mot det som finns utanför. Fönstrens transparens täcks för, ljuset hålls utanför och rummet mörkläggs. Fönsterkarmarnas utrymme blir till bildbehållare av precisa kompositioner, uppbyggda av fragment. Fönstren blir till bilder som inkorporerar sig med det rum de visas i.

System (2001) av Saskia Holmkvist är en berättelse om hur ett beslut eller ett ingripande kan ha än mer långtgående konsekvenser än vad man föreställer sig och påverka en större struktur som kan vara svår att överblicka. En komplexitet bestående av olika byggstenar som formar en större helhet och visar på ett ständigt beroendeförhållande vecklas ut. Det är ett system som hänger på samspelet mellan dessa små byggstenars funktioner.

BLINK! (2002) av Simo Rouhiainen fungerar som ett fragmenterat uttryck där ljud- och bildfragment arbetar med och mot varandra. Den blinkande bilden formar digitala störningar som i sin tur genererar ljud. Dessa element skapar en fysikalitet i upplevelsen, men också en frustration i försöket att tyda ett system av något som inte följer en fast struktur.