Screening och föreläsning
Torsdag 13 november 2008
kl 19

Föreläsning och screening som behandlar videoessän som reflexiv praktik och konstform. Utifrån arbetet med Kumiko, Johnnie Walker & The Cute diskuteras videoessäns möjligheter, användningen av biografier, iscensättningar och historieberättande. I Kumiko, Johnnie Walker & The Cute vävs två berättelser samman om två individer som i en form av motståndshandling, var och en på sitt sätt, skapar sig en alternativ röst och ett alternativt språk i förhållande till det samhälle de lever i (Japan). Verket anknyter direkt till filmaren Chris Markers videoessäer och uppmärksammar Markers metoder att återskapa historia och inte minst sättet att upprätta en horisontell relation mellan text, klippning och ämnen.

Magnus Bärtås är konstnär, författare och professor i fri konst på Konstfack i Stockholm. Sedan 2004 är han knuten till Göreborgs Universitet som konstnärlig forskare. Han är aktuell med filmvisningar och utställningar på Museum on the Seam, Jerusalem, Senadi Moma, Shanghai och Between the Images, Imaginable Experiences for Future Memories, Iaspis, Stockholm.