Center
för samtidskonst

The Baudelaire Fractal

The Baudelaire Fractal

Lisa Robertson
Tisdag 28 november 2017
kl 19

En text som reder ut en mystisk upplevelse — vaknar upp i ett hotellrum en morgon och upptäcker att jag har skrivit Baudelaires fullständiga verk, dock utan att egentligen ha blivit Baudelaire. Det är som om… »

Life takes place in the space between words

Life takes place in the space between words

Joseph del Pesco
Måndag 4 september 2017
kl 19

Välkomna till en kväll med curatorn, författaren och förläggaren Joseph del Pesco som kommer att läsa (mycket) korta noveller ur sin kommande bok, The Museum Took a Few Minutes To Collect Itself, utgiven av… »

Den unga jorden

Den unga jorden

Andreas Mangione & Frans Josef Petersson
med förlaget Den unga jorden
Onsdag 31 maj 2017
kl 19

Konstnären Andreas Mangione tillsammans med konstkritikern och redaktören Frans Josef Petersson är personerna bakom det nystartade förlaget Den unga jorden, ett konstboksförlag där det utgivna… »

Om Kunsthalle Athena och South as a State of Mind

Om Kunsthalle Athena och South as a State of Mind

Marina Fokidis
Söndag 6 mars 2016
kl 17

Marina Fokidis är curator och skribent baserad i Aten. Hon är grundare och konstnärlig ledare för Kunsthalle Athena, som startade som en experimentell plattform och nu tagit en permanent form, och grundare och redaktionschef för… »

Hermann Scherchen: alles hörbar machen. En introduktion.

Hermann Scherchen: alles hörbar machen. En introduktion.

Luca Frei
Onsdag 3 februari 2016
kl 19

Luca Frei presenterar sitt långsiktiga och pågående projekt om den tyske dirigenten Hermann Scherchen (1891-1966) och dennes pionjärarbete inom elektroakustik i Gravesano, Schweiz. Frei kommer att diskutera sin roll i projektet som bildkonstnär, forskare, arkivarie… »

Source Materiel

Source Materiel

Allison Smith
Söndag 20 september 2015
kl 17

Allison Smith reflekterar över sina inspirationskällor och de olika former av research som genomsyrar hennes konstnärliga arbete. Allison Smith är baserad i San Fransisco Bay Area, Kalifornien, där hon bland annat arbetar som professor med… »

Den retoriska situationen och textens ontologi

Den retoriska situationen och textens ontologi

eller

En uppenbarelse (av en aspekt av den metafysiska erfarenheten
som inte kan uppenbaras på något annat sätt)
Christina Ouzounidis
Onsdag 4 februari 2015
kl 19 på Mitt Möllan

Föredraget är ett försök av Christina Ouzounidis att utifrån sin egen praktik… »

Persona (Repetition & Förändring)

Persona (Repetition & Förändring)

Fatima Hellberg
Tisdag 4 februari 2014
kl 19

What marks off the “self” is method; it has no other source than ourselves: it is when we really employ method that we really begin to exist. As long as one employs method only on»

On Translation

On Translation

Kristina Lee Podesva
Torsdag 7 november 2013
kl 19

Att översätta är inte enbart en uppgift begränsad till att hitta språkliga motsvarigheter. Särskilt för konstnärer öppnar denna aktivitet upp för semiotiska överföringar och förvandlingar. Genom en serie anekdoter, amatörforskning, filosofiska frustrationer och bekännelser… »

Är representation svaret?

Är representation svaret?

Mikela Lundahl
Onsdag 30 oktober 2013
kl 19

Museers samlingar är skapade utifrån antaganden som har sett sina bästa dagar. Detta är alla museer väl medvetna om och de söker på olika sätt att hantera sitt arv i form av samlingar, utställningsrum och… »