28 februari–23 maj 2006
kl 19

Signal startar upp en serie av läsgrupper under 2006 med syfte att erbjuda en plats och en tidpunkt för en gemensam läsning och diskussion av varierande textmaterial som på olika sätt kan knytas till ett vidare samtal kring samtidskonst.

Vi har märkt ett stort intresse för en sådan gemensam diskussionsgrund och vill därför testa idén om den klassiska studiecirkeln och hur denna skulle kunna formas och prövas utefter de behov och intressen som finns hos dem som önskar medverka. Läsgrupperna vänder sig till alla intresserade och vi hoppas att de ska kunna fungera som ett verktyg och ett tillfälle för ett öppet samtal som ofta saknas, men önskas. Vi hoppas också att detta kan bli en diskussion mellan olika discipliner.

Vårens läsgrupp

Först ut att hålla i läsgruppen är Jee-Eun Kim och Christian Schult från projektet ÅMX 06 som föreslår ett urval av texter kring begreppet offentlighet. Första tillfället för läsgruppen är tisdagen den 28 februari kl 19.00 och därefter träffas vi varannan tisdag (14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 8 maj, 23 maj 2006).

Söndagen den 19 februari kl 14.00 håller Jee-Eun Kim och Christian Schult en kort introduktion kring val av ämne och texter inför den allra första läsgruppsserien på Signal. De ger även en introduktion till projektet ÅMX 06, Århus Malmö Exchange Programme 2006, som bl a berör frågor kring hur det är att verka i provinisiella städer (i motsats till huvudstäder). Kopior av textmaterialet kan hämtas utan kostnad på Signal. Läsgruppen hålls på engelska.