Feedback solo & Solo with background
Onsdag 15 november 2017
kl 19

I wish I was a piece of field recording.
- Yan Jun

Med feedback, fältinspelningar, röst och kroppsrörelser som sitt utgångsmaterial skapar den Pekingbaserade musikern och poeten Yan Jun improviserad experimentell musik där de rumsliga akustiska förutsättningarna, miljö- och bakgrundsljud, är lika viktiga som de ljud han väljer att föra in. På Signal kommer Yan Jun framföra en konsert i två delar; Feedback solo och Solo with background.
Förutom soloprojekt under eget namn är Yan Jun medlem i FEN (Far East Network) och Tea Rockers Quintet, samt grundaren till gerillaskivbolaget Sub Jam.

Kvällen arrangeras i samarbete mellan Signal och Max Wainwright.