Beatriz Santiago Muñoz, Emil Westman Hertz och sånger av María Sabina

28 april–18 juni 2017
Vernissage fredag 28 april kl 19-21

Samlade vid tröskeln, skyddade av en rad stavar: soldater, resande, helbrägdagörare, de tillfrisknande och de sjuka. På ena sidan, ett dunkel. På andra sidan, avlägsna berg.

Åskan skallrar och alla riktningar kastas om. Visselpipan blir en virvelvind, blir ett hjul, blir en trollstav. En stav som tillkallar motsatser.

Änglar basunerar kunskaper från djupt inne i märgen – som sjungs och sugs ut och ges som offergåvor av ris. Cellulära historier möter kadmium och bly; huggtänder möts med hov och skal; hud möts med tagg.

Ekfolk, Regnfolk, Myrfolk. Hund- och Svampfolk. Inte desamma, men heller inte obesläktade. Öron som lyssnar till varandras tal, sår som formas för att vittna.

Som blommor på slagfältet med uppslitna syner från sitt hjärta, skall siarna förbli, ej avskräckta.

with wounds of clarity / with wounds of dust för samman arbeten av filmskaparen Beatriz Santiago Muñoz (1972, Puerto Rico), skulptören Emil Westman Hertz (1978-2016, Danmark) och curandera (eller healer) María Sabina (1894-1985, Mexiko) om de bräckliga och porösa gränserna mellan mänskliga och icke-mänskliga världar.

 

01_0233-kopia

with wounds of clarity / with wounds of dust, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

02_0269-kopia

Beatriz Santiago Muñoz, Farmacopea, 2013. Foto/Photo: Lotten Pålsson

03_0273-kopia

with wounds of clarity / with wounds of dust, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

04_0359-kopia

Emil Westman Hertz, Medicinlinje, 2014. Foto/Photo: Lotten Pålsson

05_0364-kopia

Emil Westman Hertz, Natsygeplejersken, 2016. Foto/Photo: Lotten Pålsson

06_0329-kopia

Beatriz Santiago Muñoz, Black Beach/Horse/Camp/The Dead/Forces, 2016. Foto/Photo: Lotten Pålsson

07_0370-kopia

Emil Westman Hertz, Blæksprutte, 2013. Foto/Photo: Lotten Pålsson

08_0283-kopia

with wounds of clarity / with wounds of dust, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

09_0287-kopia

Emil Westman Hertz, Cause of Action, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_0373-kopia

María Sabina, Mushroom Ceremony of the Mazatec Indians of Mexico, 1957. Foto/Photo: Lotten Pålsson