Cajsa S. Lund
Tisdag 8 april 2014
kl 19

I vår tid – i det moderna samhället – hörs nästan ständigt ljud. I forntiden fanns det mer av tystnad. I vår tid kommer de flesta ljud från människornas apparater och maskiner. I forntiden dominerade ljuden från naturen, den ekologiska miljön. Självfallet beror människans lyssnarvanor på tillgången till ljud i omgivningen, men också de betydelser man tillmäter ljuden är med om att bestämma hur man hör. Vissa ljud är viktiga att höra, andra ej.

För forntidsmänniskorna måste det ha varit viktigt, ibland kanske en fråga om liv eller död, att känna igen djurläten, att höra var jaktbytet höll till eller varifrån rovdjur hotade. Lika viktiga var rimligtvis naturkrafternas ljud. Kan vi överhuvudtaget förstå hur man lyssnade? Och vad vet vi om de ljudvärldar som människorna själva producerade med röst och redskap?

Detta är några av de intressanta frågor som musikarkeologen Cajsa S. Lund försöker besvara. Med sig i bagaget har hon ett stort antal forntida ljudinstrument som hon demonstrerar och berättar om, från jägarstenålderns nötrassel till vikingatidens hornpipa.