April−juni 2014

TankeKraft förlag bildades hösten 2003 av Rasmus Redemo och Oskar Söderlind. Förlagets första bok utkom sommaren därpå och just nu arbetar de bland annat med översättningar av Delueze & Guattari samt Spivak. TankeKraft är och förblir ett litet och från periferin kämpande förlag som ämnar fortsätta att ge ut högklassig litteratur av politisk karaktär. TankeKraft arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas de kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner. I Signals bokshop presenterar vi ett 20-tal titlar under våren. För mer information besök www.tankekraft.com.

Signals bokshop gästas regelbundet av små oberoende förlag. Tidigare gästförlag har varit: Sailor Press, Paraguay Press; In Edit Mode Press och * [asterisk].