Morgan Fisher, Kate Wall, Tenesh Webber

25 april–15 juni 2008
Vernissage fredag 25 april kl 19-21

På vilket sätt påverkar ljuset uppfattningen av vår omgivning? Hur finns tingen om de inte direkt upplevs med våra sinnen utan är förskjutna eller abstraherade i en återgivning? Var tar de vägen om natten när ljuset är släckt eller när vi blundar?

To Square Light presenterar några exempel som tar sig an frågor kring hur vår omgivning är betingad och vilken roll ljuset spelar i detta. Gemensamt för verken som visas i utställningen är att de alla förhåller sig till hur fotografins mekanismer fungerar som återgivningsmodell för verkligheten. Ett försök att återge en monokrom scen som visar en svävande pingisboll misslyckas outtröttligt. Solen låter bränna in ekot av ett slott som befinner sig på andra sidan jordklotet. Vikta papper klarar inte att uttrycka sin ursprungliga tredimensionalitet. Tingen finns bara som spår av sig själva.

Kate Walls verk Perception of Pavia (2008) ifrågasätter perceptionens kvaliteter som förlaga för en representation: Vad beyder en återgivning utan tillgången till originalet? Kan en återgivning skapas utan ett faktiskt sinnesintryck? Wall har genom en utdragen och förenklad fotoprocess (cyanotyp) låtit solen i San Diego producera en återgivning av ett italienskt slott som hon aldrig besökt.

Med fotogrammet Broken II (2007) vittnar Tenesh Webber om ett faktiskt steg in i mörkrummet. Verket registrerar skulpturer av papper mot en kolsvart yta; en genomskinlig tredimensionalitet upplöses i en positiv-negativ representation. Webbers verk undersöker hur fotografi och fotogram abstraherar objekt genom belysning. I förlängningen ställer hon vår uppfattning om objektens natur på spel.

Color Balance (1980) av Morgan Fisher är en filminstallation med tre 16mm projektorer som knyter an till den allra första fotografiska reproduktionen av färg. Färgerna rött, grönt och blått (RGB) separeras för att sedan återigen sammanfogas och framställa färgfotografiet. Fisher sätter medvetet denna princip ur funktion. I verket Color Balance försöker en röd, en grön och en blå cirkel att överlappa varandra för att skapa den exakta återgivningen av en vit pingisboll, men den perfekta färgbalansen uppstår aldrig. Färgerna har därmed frigjorts från sitt syfte att återge sin förebild.