Lördag 9 juni 2012
kl 21.30

Japanska duon Tenniscoats i samarbete med konstnären Tetsuya Umeda betyder en kväll av improvisation och lekfullhet, kanske utomhus, kanske inomhus… Men helt säkert på Signal och Grand Öl&Mat.

Tetsuya Umedas improviserade performance och installationer växer fram utifrån de rumsliga förutsättningar som erbjuds och han bygger successivt upp ett poetisk sammanhang där lamparmaturer, ventilationstrummor och omkringliggande vardagsobjekt såsom vattenkaraffer och konservburkar får ingå. Tenniscoats musik händer här och nu – med en känsla för det spontana, det improviserade och det sköra i kombination med en nyfiken lekfullhet angriper de sitt låtmaterial utifrån de nya akustiska förutsättningar som skapas genom Tetsuya Umedas pågående konstruktioner.

Efter lördagens arrangemang tillsammans med Tenniscoat kommer Umeda att arbeta vidare på Signal under några dagar. Preliminärt kommer ett slutarrangemang äga rum onsdagen den 13 juni kl 19.

Samarbetet med Tenniscoats och Tetsuya Umeda ingår i en serie arrangemang på Signal under namnet “När skymningen faller” som genomförs med stöd av Konstnärsnämnden.