Nu utlyser Malmö stad sina ateljéstipendier. Stipendierna kan sökas av professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form, som bor i och är yrkesverksamma i Malmö. Vid ansökan ska konstnären ha kontrakt på en konstnärsateljé i Malmö. Ateljéstipendierna är tvååriga och uppgår till ett för varje år fastställt belopp. Varje år kan högst 60 stipendier utdelas. Ansökan om ateljéstipendium inlämnas senast den 1 oktober året före stipendieperioden.

Läs mer om ateljéstipendierna och ansök på Malmö stads hemsida.