Lördag 20 januari 2007
kl 18 på Elastic

Signal och Elastic samarbetar med Paletten kring tidskriftens release av nummer #266 4/2006 Konstpedagogik- den fria konstnären och Bolognas diktatReleasen äger rum lördagen den 20 januari 2007 på Elastic, Bragegatan 15/Ystadvägen 22 i Malmö.

Paletten startades i Göteborg 1940 och är Sveriges äldsta konsttidskrift. Tidskriften arbetar tematiskt och varje nummer undersöker ett specifikt ämne vilket kan vara allt från konstnärliga tendenser, teorier eller konstpolitisk problematik. För att belysa ambitionerna och visionerna bakom en konsttidskrift i Sverige idag har Signal och Elastic bjudit in Palettens chefredaktör Sophie Allgårdh att presentera det nya numret samt reflektera över Palettens position inom svenskt konstliv. Fokus kommer främst att ligga på numrets innehåll som denna gång bl a handlar om forskning i fri konst och Bolognaprocessen. Med under kvällen är även Kristoffer Arvidsson som skrivit en debatterande essä i nya numret. På plats finns också medlemmar i Palettens redaktionsråd.