6–9 mars 2003
Plats: Sthlm Art Fair (monter IE: 29, Hall 1)

På Sthlm Art Fair 2003 presenterar Signal en utställning med de Malmöbaserade konstnärerna Nathalie Djurberg och Ewa Einhorn, samt den Londonbaserade konstnären Lyn Löwenstein.

Med Signals medverkan på Sthlm Art Fair vill vi inte enbart presentera enskilda konstnärer, utan väljer att lyfta fram tre intressanta konstnärskap som på olika sätt även närmar sig ett alltid lika aktuellt ämne. Genom denna utställning vill vi också presentera Signals sätt att arbeta på. Både med de förutsättningar det innebär att vara ett icke kommersiellt galleri och som en aktiv del av diskussionen kring samtidskonst.

Nathalie Djurbergs leranimerade filmer är råa och naivistiska på samma gång. På Sthlm Art Fair visar hon filmen “Hardcore”, en berättelse som etsar sig fast i betraktarens sinne och lämnar efter sig ett långsamt obehag. Genom ett lekfullt tillvägagångssätt blir de påtagligt tunga ämnesvalen aldrig banala.

Ewa Einhorns verk gjordes som en reaktion mot en av H&M reklamkampanjer. I denna kampanj hade den kvinnliga modellen tilldelats typiska manliga attribut. Verket konfronterar denna transturism med just den logik som H&M hade som avsikt att anspela på. Genom att inte bara vägra en norm, utan istället genom en parodisk gest ifrågasätta dess verkan, ställer Ewa Einhorn själva konceptet på sin spets.

I Lyn Löwensteins verk “I want the right of the first man” är det visuella uttrycket och innehållet lika poetiskt, som allvarligt. Titeln är ett citat från en dikt utav den turkiske poeten Nakim Hizmet. Bilden, som byggs upp kring detta citat, tillför en mjukhet som håller tillbaka dess anspråksfulla ton. Liksom i citatet, finns det i bilden en romantik som speglar den spänning som existerar mellan det personliga och resten av samhället. Verket “I want the right of the first man” kommenterar det tillstånd av makt och maktlöshet vi kan befinna oss i samtidigt, ständigt påverkbara av både natur och kultur.