Onsdag 16 maj 2018
Bibliotekshaven, Köpenhamn
kl 19

Historien är en loop. Det är en cirkulär rörelse med fördröjningar, det är orsak, verkan. Historien öppnar sina dörrar och ut forsar dikten. Jag står i Bibliotekshaven och läser ur The Arab Apocalypse, den skulle handla om solen, men kriget kom och skrev färdigt dikterna, säger Etel Adnan. Den berättar för mig om våldets konsekvenser. Jag står här för att naturen bevittnar allt. Den fragmentariska dikten och dess datum. Besættelsen och den förenande stålkonstruktionen, gränser som bryts sönder, för att åter byggas upp, det är loopen. Kroppen blir som mest synlig i mellanrummet, den skiner och briserar i rädslans ljus. Jag rör mig vidare med mina egna ord. Orden minns hur städer växer fram, förstörs, byggs om på nytt. Hur spåren täcks igen och hur mänskligheten glömmer efter ett par år. Att det kollektiva minnet är kort trots insatser för att minnas. Det är en svindlande känsla att stå nära vatten. Drönar fläckar sig havet, heligt hav och solen.

Iman Mohammed är poet baserad i Malmö.
Läsningen börjar kl 19 i Bibliotekshaven, vid Søren Kierkegaard statyn

Vi erbjuder ett antal t&r-biljetter Malmö-Köpenhamn. Kontakta oss på plats för reseersättning, först till kvarn gäller.

iman_1-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_3-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_2-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_4-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_5-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_6-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_7-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana

iman_8-kopia

Foto/Photo: Matthew Rana