3 maj–16 juni 2013

Förlaget * [asterisk] drivs av Mathias Kokholm og Lasse Krog Møller, och har under tio års tid publicerat en stor mängd konst- och konstrelaterade böcker samt en lösbladstidskrift med samma namn. Tanken med * är att distribuera och förmedla konst i olika format och utgivningen karaktäriseras av en stor bredd inom ett smalt fält.

www.forlagetasterisk.blogspot.com

www.forlagetasterisk.dk