26 januari–4 mars 2007
Vernissage fredag 26 januari kl 19-21

Signal presenterar den första separatutställningen i Sverige med den brittiske konstnären Adam Chodzko (född 1965) som sedan 1991 ställt ut internationellt på bl a Venedigbiennalen, PS1 och Tate Britain. Hans verk har tagit formen av t ex en nattlig parad med nattdjur för Frieze Art Fair och en Gud-look-alike-tävling.

Tre nya verk har producerats specifikt för utställningen på Signal och med Malmö som inspirationskälla. Det ena använder sig av ett ton lermorän från utgrävningen av Citytunneln, 1 miljon malörtsfrön samt en stor mängd regnvatten uppsamlat från Rooseums tak; ett annat är en performance där bl a en bil får motorstopp mitt på Öresundsbron; ett tredje är en konversation med en dörr som öppnar sig. Dessa verk tillsammans med filmverket Yet från 2006 utgör ingredienserna i utställningen.

Utställningen tar sin utgångspunkt i ett slags arkeologiskt sökande där återanvändandet av spillmaterial, historiska och vetenskapliga fakta, skrönor, myter och konspirationsteorier bildar nya berättelser i mellanrummet mellan det dokumentära och det uppdiktade. Utställningens olika delar fungerar som ingredienserna i en trollformel med potential att skydda och hela staden. Utmärkande för Adam Chodzkos arbeten är att slump, tillfällighet och det som dyker upp under arbetets gång i form av möten, information och material leder vidare in på nya spår som får oväntade vändningar.