Allison Smith

18 september–8 november 2015
Vernissage fredag 18 september kl 19-21

En skans är en mindre fästning för försvarsverksamhet som uppfördes i framförallt norra Europa under sen medeltid och framåt. Ordet förknippas främst med skydd och betäckande, men är ett intressant ord med flera betydelser såsom en typ av ljusstake, en bot och en skalle. Under 1900-talet, parallellt med modernismens framväxt, började en ny typ av historieskapande institutioner växa fram. Friluftsmuseet, som också kunde fungera som nöje och turistmål, grundar sig på idén att historien får nytt liv och mening om den framförs i öppna, interaktiva miljöer. Världens första friluftsmuseum grundades år 1891 i Stockholm. Dess namn: Skansen.

Allison Smiths arbete är snidat utifrån en fascination och utforskning av fenomenet historiskt återskapande. Genom skulptur, fotografi, textilier och traditionellt hantverk kastar Allison Smith ljus på hur historiska föremål och platser även används som rekvisita och dekor i iscensättningen av en fundamentalistisk nationalism. Medan friluftsmuseets främsta uppgift är att återuppliva historien via exakta rekonstruktioner av vardagliga aktiviteter såsom sömnad, vävning, korg- och reptillverkning, metall- och träarbete, eller återskapandet av slagfält, underminerar Allison Smiths undersökande arbeten de underliggande impulser – perversa, ekonomiska och spöklika – som kan ligga bakom intresset för det historiska återskapandet som en form av vetande.

I problematiseringar av kön, kultur och autenticitet genom hantverk och performance och via kopplingar till krig, våld och konstruktionen av nationell identitet låter hon varje objekt, bild och akt genomsyras av en hemsökt symbolism. Gestalten av fågelskrämman som en antennliknande sändare av signaler och kodade budskap, bilden av en övermogen skördefest hissad som en flagga, fortet som konstruktion snickrad för att skydda från oönskade inkräktare och avvärja varje utomstående hot mot de egna tillgångarna. Med en förståelse av historien som en ständigt aktiv process, tillämpar Allison Smith en konceptuellt taktil, materiell och sammanvävd dimension i sitt arbete och lyfter fram en läsning av traditionellt hantverk som bärare av mångfaldiga och komplexa budskap. Det militära, det vardagliga, det problematiska och det politiska är alla aspekter som skapar historien, vilket i sin tur gör en förenklad tolkning av kulturellt arv omöjlig. I Allison Smiths materiella och tematiska återskapningar sätts de konservativa historiska narrativ, som vill bygga skyddande fort omkring sig, i gungning.

Mitt under den snabbväxande industrialiseringen som skulle komma att förändra det gamla bondesamhället Sverige för alltid, introducerade Skansens grundare idén om att levandegöra det förflutna för att förstå oss själva i nutiden. Så påbörjades projektet med att väcka det traditionella landsbygdslivet till liv genom att i utställningsform visa upp möblerade hem och gårdar, odlad mark och trädgårdar, som bokstavligen bebos av människor och levande djur. Men hur vi tolkar historien är aldrig neutralt. I en tid när vissa krafter önskar vrida tillbaka klockan genom att åberopa kulturella, nationella och ekonomiska argument av tvivelaktig karaktär, är historiens spöke mer närvarande än någonsin. Frågan är hur vi iscensätter den.

 

Stort tack till Martin Israelsson/Njudung Snickerier, Magnus Thierfelder, Elizabeth Moran, Christina Linden, Eva Linér, Smith Koy Smith, Annika Enqvist och Marie Andersson, Mogens Christian Didrichsen, Johan Schuisky, Sandra Åberg/Skansen.

_MG_6378 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6453 kopia

Allison Smith, Judgement Stick, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6464 kopia

Allison Smith, Judgement Stick, 2015. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_5968 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_5989 kopia

Allison Smith, Slip Cover, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_5998 kopia

Allison Smith, Slip Cover, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_5978 kopia

Allison Smith, Fat Flag, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6000 kopia

Allison Smith, "Scarecrow" (scare quotes) North, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6427 kopia

Allison Smith, "Scarecrow" (scare quotes) North, 2015. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6019 kopia

Allison Smith, "Scarecrow" (scare quotes) South, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6403 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6386 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6412 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6057 kopia

Allison Smith, Night Gown, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6430 kopia

Allison Smith, Night Gown, 2015. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6048 kopia

Allison Smith, Lookout Tower, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6050 kopia

Allison Smith, Lookout Tower, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6439 kopia

Allison Smith, Lookout Tower, 2015. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6397 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6072 kopia

Allison Smith, Sconce, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6073 kopia

Allison Smith, Sconce, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6083 kopia

Allison Smith, Ghost Photography (Skansen Revisited) 1891-1981, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6095 kopia

Allison Smith, Ghost Photography (Skansen Revisited) 1891-1981, 2015. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6093 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6474 kopia

Allison Smith, Lotta, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6476 kopia

Allison Smith, Candelstuck, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6486 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson

_MG_6483 kopia

Allison Smith, The Fort. Foto/Photo: Lotten Pålsson