Fotografier av Marie Andersson.

Text: Niclas Östlind, Anna Johansson, Per Engström
Förlag: Sailor Press
Utgivningsår: 2010
Språk: Svenska/Engelska/Franska
Pris: 500 kr