Vangelis Vlahos

10 mars–9 april 2017
Vernissage fredag 10 mars kl 19-21

Kapitel 3 av utställningstrilogin …this is Radio Athènes på Signal.

Tre detaljer, tre huvudpersoner, tre fall: den grekiske finansministern Euclid Tsakalotos anteckningar; den f.d. bankmannen George Koskotas resväska; den tidigare bosnienserbiske militärbefälhavaren Ratko Mladic hatt.

Genom befintligt material hämtat från press, statliga arkiv och internet ägnar sig Vangelis Vlahos åt Greklands senare historia. I hans omläsningar och sammanställningar omvandlas de enskilda faktauppgifternas gråhet till fängslande berättelser och tidslinjer som avslöjar en verklighet mer pikant än fiktion.

This Event has Now Ended låter detaljernas mikropolitik spegla den globala ekonomins och de internationella förhandlingarnas sammanslingrade intressen. En Beckettsk absurditet vecklar ut sig i det tredje kapitlet av utställningstrilogin …this is Radio Athènes.

3-1_mg_4284-kopia

Vangelis Vlahos, This Event has Now Ended. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-2_mg_4292-kopia

Vangelis Vlahos, Objects to relate to a trial (Mladic's hat), 2015/The adidas hat and the Russian one, 2015. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-3_mg_4318-kopia

Vangelis Vlahos, This Event has Now Ended. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-4_mg_4295-kopia

Vangelis Vlahos, Objects to relate to a trial (3 suitcases, 2 travel bags, a typewriter and one color TV), 2013-2014. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-5_mg_4299-kopia

Vangelis Vlahos, Objects to relate to a trial (3 suitcases, 2 travel bags, a typewriter and one color TV), 2013-2014. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-6_mg_4308-kopia

Vangelis Vlahos, Tsakalotos' bag, 2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-7_mg_4310-kopia

Vangelis Vlahos, Tsakalotos' thumb, 2016-2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-8_mg_4312-kopia

Vangelis Vlahos, Tsakalotos' thumb, 2016-2017. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3-9_mg_4322-kopia

Vangelis Vlahos, This Event has Now Ended. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson