Kah Bee Chow, Andreas Kurtsson, Alexandra Lerman, Adriana Ramić

8 december 2017–25 mars 2018
Vernissage fredag 8 december kl 19-21

Detta skulle kunna vara exempel på AI-genererad konkret poesi, eller hur digitalisering framträder i den förstärkta verklighet vi lever i. Gränssnittet mellan moln och kropp, hårdvara och själ.

 

                            Ghosting
                                        iPhone elbow
                    Infinite scrolling     Phygital
                                      Facial puppetry   Swype 

        Street view
              Biometrics    Machine learning
                                     Google translate           iRobot  GDPR
 Vaporwave                Phishing                       Skeuomorph

Filter bubble                    eSports                         i-Frame destruction
          Super-hybridity        Datamosh    Brain-machine interface    Videoglitch
       Facial recognition            ASMR
                     #Additivism           Content-Aware Fill            Fake news
     Copypasta   Shitposting  TIL   NSFW    Chatbot
                                               Hypernormalisation
            Post-digital              Off-the-grid

 

 

Kah Bee Chow
Två pälsbeklädda robotdammsugare framför en intrikat koreografi – delvis hushållssyssla, delvis improviserad pardans – i en algoritmisk balans mellan tekniskt hjälpmedel och husdjursliknande beteende.

Andreas Kurtsson
En fiktionaliserad resedagbok från en resa upp till Facebooks halvhemliga datacenter i Luleå. Högteknologi och urskog lever sida vid sida i två parallella flöden.

Alexandra Lerman
Apple Inc.’s och Google LLC’s patenterade och upphovsrättsskyddade pekskärmsrörelser som råmaterial. Ett samtida kroppsspråk av ”pinches”, “scrolls” och “slides” som delas av alla, överallt, varje dag.

Adriana Ramić
Myrstigar tecknas på ett Swype-tangentbord som översätter fingertoppens rörelse till text i något av de 71 språk som stöds av dess patenterade teknik. Teknologins effekter på det mänskliga språket betraktat genom insekters beteende.