David Douard

22 november 2013–9 februari 2014
Vernissage fredag 22 november kl 19-21

Ett förord

I öppningsscenen till George Romeros Land of the Dead sveper kameran över vad som tycks vara ett öde landskap. Kanske är det en park, kanske ett nöjesfält. Men, det är inte övergivet. Det är befolkat av en annan sorts varelse. Av de levande döda. I en paviljong har några av dem format vad som ser ut att vara ett band. De spelar tillsammans. De har ingen aning om hur man använder instrumenten. Ingen uppfattning om ton eller rytm. Men de spelar trots allt. En kollektiv bekräftelse mellan döda varelser. Något nytt artikuleras. Genom sin oförmåga, genom en avsaknad av historia och kunskap, genom sin kollektiva strävan. En form av revolt mot den rådande ordningen? En protest? Om denna kollektiva handling är en revolt, då är kanske musiken som spelas ett återvändande av deras förlorade själar.

Utställningen

Hud. En dörr. Gult ljus.

Äggen i rummet är tomma. Det som en gång växte däri har sedan länge försvunnit. Inga kroppar. Bara ramverk och behållare. Rester. Ett övergivet landskap. Det som är kvar är en tyst samling av döda föremål. Utan språk och förmåga att tala. Mellan föremålens tystnad och den tryckta texten, som likt tatueringar är skriven på deras hud, formuleras något nytt. Utan form. Tyst. En ny inramning av ord och påståenden, som viskningar. Ett språk artikulerat genom föremål. En protest. Ett återvändande. Förlorade själars återkomst. Motståndet inom DIY och hackerkultur, tonårsbeteende och förvrängning. Modifierade föremål, funna texter och projicerade bilder. Artificiella miljöer och konstruerad kollektvitet. Infekterade kollage av föremål, idéer och konstateranden. Detta är David Douards väv. På huden, alltid på huden. På ytan mellan ting och tillstånd. Som en reflektion.

DD_16_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_18_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_15_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_11_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_12_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_22_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_14_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_23_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_20_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_21_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_4_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_5_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe

DD_7_web

David Douard, NARROW-COLD LOVEL, 2013. Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Jenny Lindhe