Nevin Aladag, Jumana Emil Abboud,
Hamza Halloubi, Anna Nordquist Andersson, Christina Ouzounidis

21 november 2014–22 februari 2015
Vernissage fredag 21 november kl 19-21

Detta vet vi nu:

Att det som hävdas med bestämdhet sällan är det som hävdas med
bestämdhet. Att det som hävdas med bestämdhet gärna hävdar
något annat, något mycket mer skakigt, något som inte helt och
hållet kan garantera sin egen överlevnad, sin plats, sin existens.

- Tid för ekot, Christina Ouzounidis

I ett tvåvåningshus på Östergatan i Malmö bodde under stora delar av 1800-talet en rådman och redaktör vid namn Nils Herman Quiding (1808-1886). Quiding var en motsägelsefull och på många sätt tvetydig man – officiellt väl förankrad i den borgerliga sfären, men inofficiellt sysselsatt med att under pseudonymen Nils Nilsson Arbetskarl i ensamhet formulera omstörtande tankar om ett framtida samhälle. Endast genom att studera historien och dra lärdom av det som gått fel kan samhället rekonstrueras efter hur det borde se ut, menade Quiding. Målet var att upprätta ett småskaligt, jämlikt samhälle som bland annat motsatte sig den centraliserade nationalstaten och ifrågasatte utformandet av både äktenskap och sociala hierarkier. Samtidigt som Quidings idéer var radikala och provokativa var de formulerade i paragrafform, formellt oklanderliga till sitt uttryck.

A House of Several Stories berättar om den inneboende komplexiteten i att vara människa, och hur vi förhåller oss till de konstruerade ramverk och budskap som strävar efter att objektivt sammanfatta den värld vi lever i och hur vi bör agera – i förhållande till varandra. Vad händer bortom alla tvärsäkra påståenden om rätt och fel, som ständigt skiftar efter vem som för dagen skriker högst? Finns det alls utrymme för ambivalens och för berättelser som skakar om marken vi står på?

I sin roll som tidningsredaktör för Malmö tidning präglades Quidings arbete av engagemanget för den offentliga diskussionen. Det är det offentliga samtalet som pressar regimer till reformer och kraften av denna upplysning kan inte stoppas av de med makt och privilegier. Därför, menar Quiding, är redaktörens roll oerhört viktig och skall inte förminskas till en roll som ”rolighetsminister” som skall locka läsare med anekdoter. ”Ty publiciteten är den immateriella werldens sol, och den morgonrodnad, som den begynt, bebådar att natten snart är framfaren”. Strävan efter ett utvidgat offentligt samtal skall därmed omfatta allt som kan bli föremål för mänsklig kunskap. Uppgiften är solklar: att med offentlig diskussion belysa mörklagda delar av samhället.

Uppgifterna om Qviding är hämtade ur Det Okända landet. Tre studier om svenska utopister av Ronny Ambjörnsson.

Utställningen äger rum i Signals tillfälliga lokal på Mitt Möllan, Claesgatan 8 i Malmö.

IMG_8804_web

A House of Several Stories, Installationsvy från utsidan/Installation view from outside. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8540_web

A House of Several Stories, Installationsvy/Installation view Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8544_web

A House of Several Stories, Installationsvy/Installation view Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8729_web

Hamza Halloubi, Letter from Tangier, 2014. Foto/Photo: Lotten Pålsson

wall_web

Hamza Halloubi, Letter from Tangier, 2014. Video still. Foto/Photo: Hamza Halloubi

letter-from-tangier5_web

Hamza Halloubi, Letter from Tangier, 2014. Video still. Foto/Photo: Hamza Halloubi

IMG_8558_web

Nevin Aladag, Paravent/Social Fabric #3, 2013. Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8553_web

Nevin Aladag, Paravent/Social Fabric #3, 2013. Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8582_web

Anna Nordquist Andersson, I See Through You, 2008-2012. Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

Anna Nordquist_0013-Despair_web

Anna Nordquist Andersson, I See Through You, Despair, 2008-2012. Foto/Photo: Anna Nordquist Andersson

Anna Nordquist_0014_web

Anna Nordquist Andersson, I See Through You, New Jersey Graveyard, 2008-2012. Foto/Photo: Anna Nordquist Andersson

IMG_8614_web

Jumana Emil Abboud, I Feel Nothing, 2013. Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

i feel nothing - video stills 1301_web

Jumana Emil Abboud, I Feel Nothing, 2013. Video still. Foto/Photo: Jumana Emil Abboud

i feel nothing - video stills 0301_web

Jumana Emil Abboud, I Feel Nothing, 2013. Video still. Foto/Photo: Jumana Emil Abboud

IMG_8630_web

Jumana Emil Abboud, I Feel Nothing, 2013. Installations vy/Installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8737_web

A House of Several Stories, Installationsvy från utsidan/Installation view from outside. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8742_web

Christina Ouzounidis, Tid för ekot, 2013. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

IMG_8786_web

Christina Ouzounidis, Tid för ekot, 2013. Detalj/Detail. Foto/Photo: Lotten Pålsson

tidforekot_web

A House of Several Stories, Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Emma Reichert

IMG_8755_web

A House of Several Stories, Installationsvy från utsidan/Installation view from outside. Foto/Photo: Lotten Pålsson