Nanjira Sambuli
Söndag 25 mars 2018
kl 16

I den här föreläsningen kommer Nanjira Sambuli att reflektera över några digitala realiteter som baseras på hennes arbete i Afrika, Sydostasien och Latinamerika där det finns lika mycket förväntan, som det borde finnas oro, inför uppkopplandet av nästa miljard. Hon kommer att visa exempel på hur forskare från dessa delar av världen omformulerar diskursen kring ”digital utveckling”, genom att till exempel introducera nya djärva begrepp såsom ”digital kolonialism”, för att utmana de strukturer som åläggs ett folk som knappast har tillfrågats om vilken digital framtid de önskar. Hon kommer också att bidra med personliga reflektioner om motstånd och alternativ från personer som utgör de främsta initiativen för att låsa upp ”digitala Eldorados”, det vill säga, de som möjliggör en helt ny granskning av de plattformar som har monopoliserat nätet.

Nanjira Sambuli är en Nairobibaserad forskare och analytiker som arbetar som Digital Equality Advocacy Manager på World Wide Web Foundation.

Föreläsningen arrangeras i anslutning till utställningen Digital Distress – Consumed by Infinity.