Matthias Hvass Borello
Torsdag 21 februari 2013
kl 19

Sommaren 2012 genomfördes en konstfestival i Tingbjerg, en stadsdel i Köpenhamn. Festivalen försökte via konsten rubba den existerande bilden och den allmänna uppfattningen av stadsdelen som utsatt ghettoområde. 21 projekt presenterades under den sex veckor långa festivalen och nu presenterar festivalens curator Matthias Hvass Borello en reflektion över projektet: vad lyckades och vad blev inte som de hade tänkt sig? Kvällens samtal kommer att handla om intentioner och resultat, curatoriska tankar och konstnärliga grepp.

Matthias Hvass Borello är redaktör på kunsten.nu och har tidigare arbetat som skribent och redaktör på Dagbladet Information. Mer information om projektet finns här www.visittingbjerg.dk.

Föreläsningen hålls på engelska och arrangeras i samarbete med Skånes konstförening.