Varje dag, planerar vi våra minuter till absurdum, ändå känner vi att vi ständigt ligger efter i tid.
Varje dag, bearbetar vi massiva mängder information, ändå känner vi oss aldrig tillräckligt uppdaterade.
Varje dag, kopplar vi upp oss mot hela världen och bortom det, ändå önskar vi allra mest att vara fullständigt här och nu.
Varje dag, påminns vi om att detta ständiga stressande inte är vad vi drömmer om, att något måste ändras.

Signal grundades 1998 av en grupp konstnärer i Malmö. Tidigt utvecklades gruppen till ett organiskt samarbete mellan konstnärer och curatorer som delade en vilja att utforska betydelsen av samarbete och curatering, att stödja konstnärer, att prova olika produktionssätt, att stimulera den pågående offentliga diskussionen kring konst.

Signal är idag summan av alla de personer som varit delaktiga: Christian Andersson, Maria Bustnes, Alexander Gutke, Sara Jordenö, Magnus Thierfelder, Evalena Tholin, Elena Tzotzi, Johan Svensson, Emma Reichert, Karlotta Blöndal, Luca Frei, Runo Lagomarsino, Johan Tirén, Carl Lindh, Fredrik Strid, Joel Odebrant, Matthew Rana.

Vår metod är långsam och kantig, präglad av humor. Vår vision är att driva idéer framåt i dialog med ömhet och känslighet. Vårt hem är vårt utställningsrum, med en fot stadigt förankrad i Malmö och den andra utanför vill vi upprätthålla en fysisk närvaro som är välkomnande och intim.

När vi nu går in i vårt tredje decennium har vi fortfarande inte knäckt tidsgåtan, det är vad vi kommer att arbeta med och fortsätta att utveckla: ett tempo och en rytm som tillåter ett djupare sökande, fast beslutna om att röra oss med tiden på vår sida och nära glädjen i att befinna sig i nuet kring alla aspekter av den konstnärliga processen.

Tack för att ni följer oss!