Maryam Jafri och Alex Villar

2 april–2 maj 2004
Vernissage fredag 2 april

Signal fortsätter våren med utställningen Tropes and Thresholds av de i New York baserade konstnärerna Maryam Jafri och Alex Villar. Utställningen sammanför två konstnärskap som både korsar och kolliderar med varandra. På Signal presenteras deras arbeten för första gång tillsammans och i dialog med varandra.

Maryam Jafris arbete tar främst upp frågor kring genus och språk medan Alex Villars verk förhåller sig till och kommenterar de rumsliga strukturer som påverkar och styr vårt vardagliga beteende. Jafris iscensättningar som laborerar med tankar om kön, identitet, det uttalade och det outtalade får här möta Villars smått absurda handlingar, som står i skarp kontrast till det logiskt uttänkta stadsrum de kommenterar. Ett gemensamt drag återfinns i ett taktiskt användande av performativa strategier för att ifrågasätta vår samtids rådande normer.