Lila Lee-Morrison
Torsdag 7 april 2016
kl 19

Vår tids användning av ett maskinellt seende inbegriper ofta processer som skymmer den mänskliga perceptionen, antingen genom byråkratiska rutiner för att mörka information som i fallet med drönarkrigföring eller genom matematiska abstraktioner av perceptuella algoritmer som i biometrin. I denna föreläsning kommer Lila Lee-Morrison att presentera samtida förändringar av visuella syntaxer som sker till följd av vår tillit till maskinen att utföra vårt seende och tolka det. Vilka estetiska processer inträffar när det maskinella seendet riktas tillbaka mot oss, det vill säga den mänskliga gestalten? Hur påverkar dessa processer de sociala och politiska förhållandena i informationsåldern? Genom ett historiskt perspektiv på bildens roll i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och det militärindustriella komplexet presenterar Lila Lee-Morrison sin pågående forskning kring det maskinella seendets kulturella konsekvenser. Hennes analys omfattar arbeten av både konstnärer och teoretiker som har artikulerat och konfronterat dessa förändringar i perception, däribland Francis Galton, Harun Farocki, Trevor Paglen, Hito Steyerl, kollektivet Forensic Architecture och Thomas Ruff.

Lila Lee-Morrison är för närvarande doktorand vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Hon flyttade till Malmö från New York för fem år sedan för att fly ett liv av pixel-pillande i arbetet som retuscherare och omfamnar nu möjligheten att skriva om detta, och andra kuriositeter, istället.

Föreläsningen hålls på engelska.