Release av publikation och läsning
Minia Biabiany och Imri Sandström
Fredag 17 juni 2016
kl 18.30 och framåt

“(Bindestrecket i all-männing är en vild rot som tvingar en över randen. En försvunnen rot, som håller en på plats.)”

“(le trait d’union des lieux-communs est une racine folle, qui vous pousse par-delà les lisères. Une racine en-allée, qui vous maintient au lieu.)”

the diffracted dash är ett samarbete mellan Minia Biabiany och Imri Sandström. Det startade som ett utbyte kring boken Philosophie de la Relation – poésie en étendue av Édouard  Glissant, och dess svenska översättning Relationens filosofi – Omfångets poesi. Att samtala fram och tillbaka genom dessa texter och språk öppnade kontinuerligt upp olika meningar och kopplingar. Denna utspridning och sammankoppling av variationer och detaljer formade en konversation om språk, översättning, kolonialisering, opacitet och spår. Delar av den här konversationen har tagit formen av en risografpublikation som presenteras under kvällen.

Läsningen av the diffracted dash äger rum i anslutning till utställningen Spelling av Minia Biabiany, och som en satellit till Imri Sandströms konstnärliga forskningsprojekt Howe Across Reading – Performing the Past.

Dörrarna öppnas kl 18.30
Läsningen börjar kl 19
Bar och Lucas halloumi på grillen från kl 19.30 och framåt.
Varmt välkomna på våravslutning under stjärnorna!