Anthony Huberman
Lördag 19 november 2011
kl 16

The Artist’s Institute är en experimentell plattform för samtidskonst, kopplad till Hunter College och belägen på Lower East Side i New York. Till skillnad från en konstvärld präglad av “multi-tasking”, ständigt på väg mot nästa utställning, nästa konstnär och nästa idé, uppehåller sig The Artist’s Institute vid en längre tidsrymd och ett engagerat fokus: året delas in i två säsonger där varje period tillägnas en konstnär. Konstnärens arbete visas under hela säsongen och fungerar som en fast referenspunkt, och allteftersom säsongen fortskrider blir dessa verk en lins genom vilken man kan betrakta ett bredare fält av samtida konst och idéer. I detta sammanhang presenterar institutet en serie löst associerade projekt och evenemang med vitt omfattande konstnärer, skribenter och teoretiker från hela världen. Några av projekten pågår ett par timmar och andra under ett par veckor, men alltid med syfte att testa, komplicera och föra vidare befintlig kunskap och rådande tolkningar.

Anthony Huberman är curator och skribent baserad i New York, där han för närvarande driver The Artist’s Institute.