av Eric Baudelaire, 2011, 66 min.
Tisdag 23 oktober 2012
kl 19

Två livsöden korsar varandra: den legendariske undergroundfilmaren Masao Adachi ansluter sig till den Japanska Röda Armén (JRA) i Libanon och blir under en period en fadersgestalt för May Shigenobu, dotter till JRAs ledare. Eric Baudelaire väver samman Shigenobus och Adachis berättelser med landskapsbilder från Tokyo och Beirut – en hälsning till Adachi som utvecklade metoden Fukeiron (teorin om landskap) genom att vända kameran mot närmiljön snarare än mot människor för att visa på det politiska förtryckets omfattning. The Anabasis… är en film om politiskt engagemang och filmskapande, om exil och att växa upp med ständigt skiftande identiteter, om minnen och vad avsaknaden av bilder kan få för betydelse i en människas liv.

Filmvisningen av  The Anabasis… är det tredje av fyra kvällsarrangemang som arrangeras i samband med utställningen med Anja Kirschner & David Panos och Jakob Simonson.