Center
för samtidskonst

Den retoriska situationen och textens ontologi

Den retoriska situationen och textens ontologi

eller

En uppenbarelse (av en aspekt av den metafysiska erfarenheten
som inte kan uppenbaras på något annat sätt)
Christina Ouzounidis
Onsdag 4 februari 2015
kl 19 på Mitt Möllan

Föredraget är ett försök av Christina Ouzounidis att utifrån sin egen praktik… »

Persona (Repetition & Förändring)

Persona (Repetition & Förändring)

Fatima Hellberg
Tisdag 4 februari 2014
kl 19

What marks off the “self” is method; it has no other source than ourselves: it is when we really employ method that we really begin to exist. As long as one employs method only on»

On Translation

On Translation

Kristina Lee Podesva
Torsdag 7 november 2013
kl 19

Att översätta är inte enbart en uppgift begränsad till att hitta språkliga motsvarigheter. Särskilt för konstnärer öppnar denna aktivitet upp för semiotiska överföringar och förvandlingar. Genom en serie anekdoter, amatörforskning, filosofiska frustrationer och bekännelser… »

Är representation svaret?

Är representation svaret?

Mikela Lundahl
Onsdag 30 oktober 2013
kl 19

Museers samlingar är skapade utifrån antaganden som har sett sina bästa dagar. Detta är alla museer väl medvetna om och de söker på olika sätt att hantera sitt arv i form av samlingar, utställningsrum och… »

Melanie Smith

Melanie Smith

Måndag 17 juni 2013
kl 19

Metodföreläsning av Melanie Smith (f. 1965 i Storbritannien) som bor och verkar i Mexico City sedan 1989, en stad som som varit i fokus för många av hennes tidigare arbeten. Smiths arbete berör ämnen så som plats och… »

On Books and Things: Greece Gropers Foundation Speaks

On Books and Things: Greece Gropers Foundation Speaks

Onsdag 12 juni 2013
kl 19

Greece Gropers Foundation är en fiktiv stiftelse och ett samarbete mellan konstnärerna Jeuno JE Kim och Lasse Krog Møller. Greece Groper, den fiktiva “grundaren” av stiftelsen, är ett anagram av författaren Georges Perecs namn. Hans litterära metoder och… »

VISIT TINGBJERG - social intervention till diskussion

VISIT TINGBJERG – social intervention till diskussion

Matthias Hvass Borello
Torsdag 21 februari 2013
kl 19

Sommaren 2012 genomfördes en konstfestival i Tingbjerg, en stadsdel i Köpenhamn. Festivalen försökte via konsten rubba den existerande bilden och den allmänna uppfattningen av stadsdelen som utsatt ghettoområde. 21 projekt presenterades under den sex… »

Liz Magic Laser

Liz Magic Laser

Torsdag 4 oktober 2012
kl 19

Den New Yorkbaserade konstnären Liz Magic Laser har i flera av sina video- och performanceverk intresserat sig för kopplingen mellan teater och politik och hur känslor och budskap medvetet manipuleras och dirigeras genom rätt inramning, tonläge och kroppsspråk.… »

Charif Benhelima

Charif Benhelima

Tisdag 22 maj 2012
kl 19

Charif Benhelima undersöker begrepp såsom identitet, minne/glömska, dokument och sanning genom bilder som utforskar vår uppfattningsförmåga, tid och rum, samt en känsla av osynlighet. Parallellt med det analoga fotografiet har han länge experimenterat med Polaroid 600. Även om… »

Lisa Le Feuvre

Lisa Le Feuvre

Tisdag 17 april 2012
kl 19

2010-2011 curerade Lisa Le Feuvre, tillsammans med Tom Morton, den sjunde upplagan av the British Art Show, som vart femte år presenterar en översyn av den brittiska samtidskonsten. Med fokus på konst från 2005 och framåt visade British»