Center
för samtidskonst

Pilgrimsstaden

Pilgrimsstaden

Hans Carlsson
Onsdag 10 juni 2015
kl 19

En föreläsning om framåt- och bakåtrörelser i Malmö. Zygmunt Bauman menar i sin essä Från Pilgrim till Turist att det moderna subjektets föreställning om en påverkbar framtid uppvisar likheter med pilgrimens tro på vandringen som… »

Tankar kring ljudlandskapet förr och nu

Tankar kring ljudlandskapet förr och nu

Cajsa S. Lund
Tisdag 8 april 2014
kl 19

I vår tid – i det moderna samhället – hörs nästan ständigt ljud. I forntiden fanns det mer av tystnad. I vår tid kommer de flesta ljud från människornas apparater och maskiner. I forntiden… »

Sveriges Allmänna Konstförening- 180 år!

Sveriges Allmänna Konstförening- 180 år!

Jennie Fahlström
Onsdag 18 januari 2012
kl 19

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta och största konstförening grundad 1832 med medlemmar över hela landet. Verksamhet är ideell och har två syften: att stödja svensk samtidskonst genom inköp av verk och att fördjupa… »

Anakronismen: Mot den historiska manin

Anakronismen: Mot den historiska manin

Sara Edenheim
Torsdag 8 december 2011
kl 19

Sara Edenheims bok Anakronismen: Mot den historiska manin är en uppgörelse med något som alltid tas för givet, allas vårt behov av historia. Varför vänder vi oss till historien för att få svar på samtidens… »

Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik

Vi är de goda: Den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik

Anders Hellström
Fredag 3 december 2010
kl 18

I boken Vi är de goda undersöker statsvetaren Anders Hellström SD:s roll och position i svensk politik och debatt. Till skillnad från de som utmålar partiet som en avvikelse i svensk politik och historia, argumenterar… »

The Mess and the Bless -- Inside the Independent Art World

The Mess and the Bless — Inside the Independent Art World

Tisdag 30 November 2010
kl 19 på Chisenhale Gallery, London

A conversation between Benjamin Thorel (castillo/corrales, Paris) and Elena Tzotzi (Signal, Malmö) on working methods, curatorial collaboration, cultural politics and stubborn visions.

Signal is a non-profit organisation founded in 1998 focusing on the production, presentation,… »

Nordic Reputation in The World: A Passpartout

Nordic Reputation in The World: A Passpartout

Jeuno JE Kim
Måndag 29 november 2010
kl 19

I föreläsningen Nordic Reputation in The World: A Passpartout ser konstnären Jeuno JE Kim på hur Norden representeras i andra delar av världen och hur Norden paketerar och exotifierar sig själv som en del… »

Om det redaktionella arbetets estetik och potentialer som konstnärlig metod

Om det redaktionella arbetets estetik och potentialer som konstnärlig metod

Frans Josef Peterson
Torsdag 27 maj 2010
kl 19

I samband med utställningen Breaking Point: Kathryn Bigelow’s Life in Art som spårar den Oscarsbelönade filmregissören Kathryn Bigelows närvaro på konstscenen i New York under 70-talet och hennes samarbeten med Lawrence Weiner, Art &… »

Mayo Thompson och the Red Krayola

Mayo Thompson och the Red Krayola

Mikael Nordlander
Tisdag 11 maj 2010
kl 19

I samband med utställningen Breaking Point: Kathryn Bigelow’s Life in Art som spårar den Oscarsbelönade filmregissören Kathryn Bigelows närvaro på konstscenen i New York under 70-talet och hennes samarbeten med Lawrence Weiner, Art & Language,… »

En kväll om Galleriet Läderfabriken och Galleri Lång

En kväll om Galleriet Läderfabriken och Galleri Lång

Presentation och samtal med Marianne Andersson, Åsa Maria Bengtsson och Christina Lång
Tisdag 1 december 2009
kl 19

I samband med utställningen Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008 arrangerar Signal ett omfattande program med föreläsningar, diskussioner och spelningar där bland annat tidiga pionjärer… »