Allison Smith
Söndag 20 september 2015
kl 17

Allison Smith reflekterar över sina inspirationskällor och de olika former av research som genomsyrar hennes konstnärliga arbete. Allison Smith är baserad i San Fransisco Bay Area, Kalifornien, där hon bland annat arbetar som professor med ansvar för skulpturprogrammet på California College of the Arts.

Metod är en återkommande serie föreläsningar som lyfter fram olika arbetsmetoder inom konst och kultur.