Cia Rinne
Curator: Solvej Helweg Ovesen
i samarbete med Signal

1–24 februari 2013
Vernissage 1 februari kl 18-22
med framträdanden kl 20-21
av Cia Rinne, UKON och Frisk Frugt

I sounds for soloists använder poeten och konstnären Cia Rinne sin flerspråkighet för att framföra komplexa och minimala kompositioner i ljud och text. Via vokala utforskningar och tvärspråkliga ordlekar söker hon efter en kärna i språkets snåriga filosofiska och lingvistiska knutpunkter, ofta genom att fokusera på de ljud- eller formmässiga kvaliteterna. Hennes lekfullt konceptuella arbeten för tankarna till såväl dadapoesi och fluxus, som till arvet från den konkreta poesin. Verken i sounds for soloists rör sig i gränslandet mellan skrivande, performance och bildkonst, där språket simultant fungerar både som text, ljud och bild. I utställningen presenteras de två ljudverken “sans y/eux” och “sounds for soloists” (i samarbete med Sebastian Eskildsen) i nära dialog med ett urval från de två textbaserade verken “notes for soloists” och “serious cerises”.

Under vernissagekvällen presenteras ett tillhörande performanceprogram med läsningar av Cia Rinne och poeten och psykoanalytikern UKON, samt en spelning med musikern Frisk Frugt som använder sig av egenbyggda instrument.

Projektet sounds for soloists har tidigare visats i olika versioner på Grimmuseum i Berlin och The Living Art Museum i Reykjavik och genomförs med stöd från Nordisk Kulturfond och från Svenska Kulturfonden i Finland.

 

 

Signal_Cia_Rinnes_MG_0414

Cia Rinne, Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0416

Cia Rinne, Installationsvy/Installation view. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0435

Cia Rinne, sans y/eux, 2012. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0442

Cia Rinne, notes for soloists, 2012. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0444

Cia Rinne, serious cerises, 2012. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0454

Cia Rinne/Sebastian Eskildsen, sounds for soloists, 2011-12. Foto/Photo: Terje Östling

Signal_Cia_Rinnes_MG_0412

Cia Rinne, notes for soloists, 2012. Foto/Photo: Terje Östling