Pia Mauno, Eivind Nesterud, Matias Ring

21 november–21 december 2003
Vernissage fredag 21 november

I “Somewhere Over the Rainbow” presenteras verk av Pia Mauno, Eivind Nesterud och Matias Ring. Utställningen kretsar kring händelser eller situationer som tar sin utgångspunkt i vardagens rutin och miljö och blir till personliga konfigurationer av landskap och metoder för reflektion.

Pia Maunos måleri skildrar obeboeliga platser. Landskap, bassänger av mönster, upprepningar och arkitektur där människorna är inordnade i linjära och cirkulära strukturer i symbios eller som om de utmanade varandra i en för evigt meningslös kamp. Idealmänniskor som strävar mot perfektion, avsaknaden av dårar. Sida vid sida, men utan kontakt med varandra, åker de fram i rulltrappan.

Eivind Nesteruds videoverk ”Poe’s Room” visar en kvinna som läser ett utdrag ur Edgar Allan Poes essä ”The philosophy of furniture”, i vilken ett rum blir beskrivet in i minsta detalj. Verket undersöker ideal för hemmiljön, som här kommer i kontrast med gallerirummet och ställer således frågor kring relationen mellan föreställning och upplevelse.

Matias Rings arbeten kan ses som en materialisering av ögonblick eller erfarenheter, konstnärens försök att rekonstruera en tillfällig manifestation. En betraktelse av en dag tillbringad på stranden eller en begrundan av Jules Vernes Kapten Nemo, då han ger sig ikapp med det djupa havets otillgängliga platser.