Fredrik Thomasson
Onsdag 15 juni 2016
kl 19

Sverige blev en slavnation genom övertagandet av den karibiska ön Saint Barthélemy 1785. Träldomen avskaffades 1335 och eftersom det inte fanns någon svensk lag som reglerade ett slavsamhälle infördes på ön 1787 en version av de franska slavlagarna – Code noir – den svarta lagen.

Fredrik Thomasson, historiker vid Uppsala universitet, berättar om sin forskning kring lag och rätt i den svenska kolonin. Han är speciellt intresserad av hur den svarta befolkningen, såväl slavar som de så kallade fria kulörta, behandlades i det svenska rättsystemet. Detta nästan sekellånga koloniala innehav (1785–1878) är bristfälligt undersökt i svensk historieforskning och skälen till denna minnesförlust kommer att diskuteras.

Föreläsningen hålls på engelska.