Presentation av Raoul Hausmann x 3
Tidskriften Subaltern & förlaget Eskaton
Måndag 3 april 2017
kl 19

Tidskriften Subaltern och förlaget Eskaton introducerar Raoul Hausmanns Den excentriska förnimmelsen samt Subaltern #3 och #4 (2016), som behandlar Hausmann och hans krets. Redaktörerna Mårten Björk och Erik Erlanson, samt Gustav Sjöberg, som översatt och skrivit efterord till Den excentriska förnimmelsen, presenterar de nyutkomna numren och boken. Kvällen inleds med att Mårten Björk och Gustav Sjöberg presenterar den tyskjudiske juristen och kantianske filosofen Ernst Marcus, expressionisten Salomo Friedländer och Raoul Hausmann, vilket följs av ett samtal modererat av Erik Erlanson.

Raoul Hausmann (1886-1971) är framför allt känd som en av de drivande bakom Berlin-DADA och som uppfinnare av fotomontaget, men han var också poet, filosof och politisk teoretiker som uppfordrande krävde en fullständig omvandling av den västerländska civilisationen och stod den så kallade “vänsterkommunismen” nära. I de två Subaltern-numren presenteras Hausmanns politiska och filosofiska verk tillsammans med texter av närliggande tänkare såsom den kantianske filosofen och juristen Ernst Marcus, konstteoretikern Carl Einstein, revolutionären och regissören Guy Debord, och den expressionistiska provokatören Salomo Friedländer.

Förordet till Subaltern #3 kan man läsa här

Kvällen arrangeras i anslutning till This Event has Now Ended av Vangelis Vlahos, det tredje kapitlet av utställningstrilogin …this is Radio Athènes.