Ami Bergman, Peter Wallström

24 september–31 oktober 2021
Vernissage fredag 24 september kl 18-22

Idag menar forskare att universum breder ut sig i ett plan. Eller att det har en så flack kurva att det varken går att se eller förstå dess krökning, inte ens om vi skulle färdas ofantligt många ljusår framåt i samma riktning. Runt på jorden cirkulerar vi, förankrade i våra kroppar, på marken hållna av tyngdlagen.

I havets djup och i rymdens oändlighet sätts tyngdlagen temporärt ur spel och våra kroppar svävar. Det är en liknande känsla att blicka ner i havets bråddjup som att titta upp mot en klar stjärnhimmel, känslan av att stå inför något oändligt och ovisst på gränsen mot det ogreppbara. Skalor förskjuts. Tanken svävar fritt. Tid och rum löser upp sig, men även upplevelsen av oss själva och hur vi fungerar. Blicken vänds inåt och blickar ut i det oändliga på samma gång. En delad känsla av att inte vilja vara endast en kropp eller definieras som en. En önskan om att kunna lämna den, om än tillfälligt, att bli tyngdlös och fri.

I Ami Bergmans och Peter Wallströms måleri ställs vi inför en annan form av tyngdlöshet och förtätning. Det skruvade blir här en möjlig frizon där tanken om en verklighet bortom den rådande får näring. En brytpunkt och en längtan bort ifrån det uppenbara för att slutligen landa i en ödmjukhet inför att något kan förbli oförklarligt och ändå existera. Även i tider av stor osäkerhet måste vi komma ihåg vad frihet är.

 

1_mg_3578_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2_mg_3581_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4-2_mg_3616_copy

Peter Wallström, Det bortom, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3_mg_3585_copy

Ami Bergman, Självporträtt/Self-portrait, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4-1_mg_3631_copy

Ami Bergman, Självporträtt/Self-portrait, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4_mg_3589_copy

Peter Wallström, Sista återvändandet, 2019. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5-1_mg_3630_copy

Peter Wallström, Sista återvändandet, 2019. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5_mg_3591_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6_mg_3595_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7-0_mg_3617_copy

Peter Wallström, Bara i ditt sinne, 2018. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7-1_mg_3637_copy

Ami Bergman, Skulpturgrupp/Group of sculptures, 2019-2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7_mg_3599_copy

Ami Bergman, Sjöjungfru/Mermaid, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8-0_mg_3628_copy

Ami Bergman, Sjöjungfru/Mermaid, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_mg_3613_copy2

Peter Wallström, Spanaren, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8-1_mg_3619_copy

Peter Wallström, Spanaren, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8_mg_3600_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9-1_mg_3625_copy

Ami Bergman, Självporträtt (med Iphone)/Self-portrait (with Iphone), 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9-2_mg_3621_copy

Peter Wallström, Den väldiga gravitationen, 2019. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9_mg_3607_copy

Sjöjungfrun och den yttersta händelsehorisonten/The mermaid and the outer point of no return, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10-1_mg_3634_copy

Peter Wallström, Arcanum, 2021. Foto/Photo: Lotten Pålsson