av Chantal Akerman, Maxi Cohen, Valie Export, Laurence Gavron, Bette Gordon, Ulrike Ottinger, Helke Sander
Introduktion av Oskar Hallberg
Torsdag 5 december 2019
kl 19

Seven Women, Seven Sins (1986), 109min

Vad utgör en dödssynd idag? Sju välkända kvinnliga filmregissörer iscensätter sin egen version av celluloid synd i detta samlingsverk. Helke Sander vänder på Frosseri med sin vision av Eva som tvingar sina äpplen i händerna på en motvillig Adam. Bette Gordon finner Girighet i ett slagsmål över en lottsedel inne på damrummet till ett lyxhotell. Främmande människor besvarar Maxi Cohens tidningsannons att dela med sig av sina klagosånger i Vrede. Chantal Akerman kämpar med att besegra sin Lättja för att avsluta sin film, medan Valie Export klär av föreställningarna om hudtransaktioner in på bara kroppen i Lust. Avund övergår i mord i Laurence Gavrons version av synd, och Ulrike Ottinger illustrerar Högmod genom ett fantasikollage fullt av allegori och bilder. Seven Women, Seven Sins är ett ovanligt samarbete som för samman dessa sju kvinnor och deras egensinniga konstnärsskap under en livlig tematik som uppmuntrar ett äventyrligt berättande.

Oskars guldkorn är en återkommande serie filmvisningar där vår granne och cineast Oskar Hallberg från Biograf Panora presenterar en film som visas i dialog med den aktuella utställningen.