Onsdag 8 maj 2019
kl 19

Välkomna till ett samtal med konstnären Johanna Arvidsson som arrangeras i anslutning till utställningen Mörk Vår som visas på Signal.

”Jag vill förändra perspektivet vi ser på bilden av kvinnan, avkoda de symboler som inom måleriets historia förknippats med kvinnan och blottlägga den objektifiering vi utsätts för i dagens samhälle och den historiebild som ligger bakom. Men det är inte bara bilden av kvinnan som behöver förändras, det är en struktur jag hela tiden möter i samhället och även i nära relationer. Jag är medveten om att det krävs mer för att förändra denna struktur än den bildvärld jag jobbar med i min konst, men jag hoppas på att kunna öppna upp för en dialog. För mig är det viktigt att se tillbaks på historien för att förstå hur kvinnor i alla tider haft det och känna ett systerskap även om kvinnans historia oftast inte är det som registrerats i texter och historieböcker. Genom att blicka tillbaka på den historia som skrivits och målats utav mannen kan jag ana kvinnan bakom, se henne med en annan blick och skapa en annan historiebild än den som är nedtecknad.”
- Johanna Arvidsson